TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 11

Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 11
Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 11

 

Tên dự án

Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Địa chỉ

269/8 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 16, Quận 11, Tp.HCM

Hạng mục cung cấp

Cung cấp máng cáp, trunking

Cung cấp MSB, DB

Trạng thái

Hoàn thành

Các bài khác