Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Cung cấp máng cáp, trunking, Cung cấp MSB, DB Nam Ky Khoi Nghia High School - District 11 - Provide cable tray, trunking,  Provide MSB, DB

Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Cung cấp máng cáp, trunking, Cung cấp MSB, DB Nam Ky Khoi Nghia High School - District 11 - Provide cable tray, trunking,  Provide MSB, DB

Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Cung cấp máng cáp, trunking, Cung cấp MSB, DB Nam Ky Khoi Nghia High School - District 11 - Provide cable tray, trunking,  Provide MSB, DB

Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Cung cấp máng cáp, trunking, Cung cấp MSB, DB Nam Ky Khoi Nghia High School - District 11 - Provide cable tray, trunking,  Provide MSB, DB

Cung cấp máng cáp, trunking Cung cấp MSB, DB Provide cable tray, trunking,  Provide MSB, DB
Cung cấp máng cáp, trunking Cung cấp MSB, DB Provide cable tray, trunking,  Provide MSB, DB
    Liên kết MXH
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Kỹ thuật CK

0987451329
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Kỹ thuật Điện

0583523479
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Sale 1

0937567120
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Sale 2

0901355353
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Admin

0902495749
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Sale 3

0369173807
Chào mừng quý khách đã đến với website của chúng tôi - Always side by side project - Luôn đồng hành mọi công trình
Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 11

 

Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 11
Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa

 

Tên dự án

Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Địa chỉ

269/8 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 16, Quận 11, Tp.HCM

Hạng mục cung cấp

Cung cấp máng cáp, trunking

Cung cấp MSB, DB

Trạng thái

Hoàn thành

 

Chia sẻ:
Bài viết khác: