Trường Mầm Non Bầu Trời Xanh - Blue Sky Kindergarten - Cung cấp tủ điện MSB, DB, Hệ thống thang máng cáp BLUE SKY KINDERGARTEN PRESCHOOL - BLUE SKY KINDERGARTEN - Provide MSB, DB electrical cabinets, Cable tray ladder system

Trường Mầm Non Bầu Trời Xanh - Blue Sky Kindergarten - Cung cấp tủ điện MSB, DB, Hệ thống thang máng cáp BLUE SKY KINDERGARTEN PRESCHOOL - BLUE SKY KINDERGARTEN - Provide MSB, DB electrical cabinets, Cable tray ladder system

Trường Mầm Non Bầu Trời Xanh - Blue Sky Kindergarten - Cung cấp tủ điện MSB, DB, Hệ thống thang máng cáp BLUE SKY KINDERGARTEN PRESCHOOL - BLUE SKY KINDERGARTEN - Provide MSB, DB electrical cabinets, Cable tray ladder system

Trường Mầm Non Bầu Trời Xanh - Blue Sky Kindergarten - Cung cấp tủ điện MSB, DB, Hệ thống thang máng cáp BLUE SKY KINDERGARTEN PRESCHOOL - BLUE SKY KINDERGARTEN - Provide MSB, DB electrical cabinets, Cable tray ladder system

Cung cấp tủ điện MSB, DB, Hệ thống thang máng cáp Provide MSB, DB electrical cabinets, Cable tray ladder system
Cung cấp tủ điện MSB, DB, Hệ thống thang máng cáp Provide MSB, DB electrical cabinets, Cable tray ladder system
    Liên kết MXH
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Kỹ thuật CK

0987451329
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Kỹ thuật Điện

0583523479
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Sale 1

0937567120
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Sale 2

0901355353
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Admin

0902495749
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Sale 3

0369173807
Chào mừng quý khách đã đến với website của chúng tôi - Always side by side project - Luôn đồng hành mọi công trình
Trường Mầm Non Bầu Trời Xanh - BLUE SKY KINDERGARTEN

 

Trường Mầm Non Bầu Trời Xanh - Blue Sky Kindergarten

 

Tên dự án

Trường Mầm Non Bầu Trời Xanh - Blue Sky Kindergarten

Địa chỉ

Khu dân cư Mega Residence  Số 1, đường D1, đường Võ Chí Công, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM

Hạng mục cung cấp

Cung cấp tủ điện MSB, DB

Hệ thống thang máng cáp

Trạng thái

Hoàn thành

 

 

 

Chia sẻ:
Bài viết khác: