TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Trường Mầm Non 3, Quận 4

 

Trường Mầm Non 3, Quận 4

 

Tên dự án

Trường Mầm Non 3, Quận 4

Địa chỉ

209/95 Tôn Thất Thuyết, Phường 3, Quận 4, Hồ Chí Minh

Hạng mục cung cấp

Cung cấp tủ điện MDB và tủ điều khiển bơm

Trạng thái

Hoàn thành

Các bài khác