Trường Đại Học Quốc Tế Việt Đức, Bình Dương - Cung cấp hệ thống thang cáp, máng cáp, Tủ điện MSB, DB Viet Duc International University, Binh Duong - Provide cable ladder system, cable tray, Electrical cabinets MSB, DB

Trường Đại Học Quốc Tế Việt Đức, Bình Dương - Cung cấp hệ thống thang cáp, máng cáp, Tủ điện MSB, DB Viet Duc International University, Binh Duong - Provide cable ladder system, cable tray, Electrical cabinets MSB, DB

Trường Đại Học Quốc Tế Việt Đức, Bình Dương - Cung cấp hệ thống thang cáp, máng cáp, Tủ điện MSB, DB Viet Duc International University, Binh Duong - Provide cable ladder system, cable tray, Electrical cabinets MSB, DB

Trường Đại Học Quốc Tế Việt Đức, Bình Dương - Cung cấp hệ thống thang cáp, máng cáp, Tủ điện MSB, DB Viet Duc International University, Binh Duong - Provide cable ladder system, cable tray, Electrical cabinets MSB, DB

Cung cấp hệ thống thang cáp, máng cáp, Tủ điện MSB, DB Provide cable ladder system, cable tray, Electrical cabinets MSB, DB
Cung cấp hệ thống thang cáp, máng cáp, Tủ điện MSB, DB Provide cable ladder system, cable tray, Electrical cabinets MSB, DB
    Liên kết MXH
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Kỹ thuật CK

0987451329
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Kỹ thuật Điện

0583523479
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Sale 1

0937567120
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Sale 2

0901355353
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Admin

0902495749
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Sale 3

0369173807
Chào mừng quý khách đã đến với website của chúng tôi - Always side by side project - Luôn đồng hành mọi công trình
Trường Đại Học Quốc Tế Việt Đức, Bình Dương

 

Viet Duc International University, Binh Duong

 

Tên dự án

 Trường Đại Học Quốc Tế Việt Đức, Bình Dương

Địa chỉ

 Khu đô thị Ecolakes, Bến Cát, Bình Dương

Hạng mục cung cấp

Cung cấp hệ thống thang cáp, máng cáp, tủ điện MSB, DB

Trạng thái

Hoàn thành

 

 

Chia sẻ:
Bài viết khác: