TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Trung tâm hành chính Quận Tân Phú

 

Trung tân hành chính Quận Tân Phú
Trung tâm hành chính Quận Tân Phú

 

Tên dự án

Trung tâm hành chính Quận Tân Phú

Địa chỉ

70A Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa Thạnh, Quận tân Phú

Hạng mục cung cấp

Cung cấp máng cáp, trunking

Cung cấp tủ MSB, DB

Trạng thái

Hoàn thành

Các bài khác