Trung tâm hành chính Quận Tân Phú - Cung cấp máng cáp, trunking, Cung cấp tủ MSB, DB Administrative center of Tan Phu District - Provide cable tray, trunking, Supply MSB, DB cabinets

Trung tâm hành chính Quận Tân Phú - Cung cấp máng cáp, trunking, Cung cấp tủ MSB, DB Administrative center of Tan Phu District - Provide cable tray, trunking, Supply MSB, DB cabinets

Trung tâm hành chính Quận Tân Phú - Cung cấp máng cáp, trunking, Cung cấp tủ MSB, DB Administrative center of Tan Phu District - Provide cable tray, trunking, Supply MSB, DB cabinets

Trung tâm hành chính Quận Tân Phú - Cung cấp máng cáp, trunking, Cung cấp tủ MSB, DB Administrative center of Tan Phu District - Provide cable tray, trunking, Supply MSB, DB cabinets

Cung cấp máng cáp, trunking Cung cấp tủ MSB, DB Provide cable tray, trunking Supply MSB, DB cabinets
Cung cấp máng cáp, trunking Cung cấp tủ MSB, DB Provide cable tray, trunking Supply MSB, DB cabinets
    Liên kết MXH
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Kỹ thuật CK

0987451329
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Kỹ thuật Điện

0583523479
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Sale 1

0937567120
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Sale 2

0901355353
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Admin

0902495749
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Sale 3

0369173807
Chào mừng quý khách đã đến với website của chúng tôi - Always side by side project - Luôn đồng hành mọi công trình
Trung tâm hành chính Quận Tân Phú

 

Trung tân hành chính Quận Tân Phú
Trung tâm hành chính Quận Tân Phú

 

Tên dự án

Trung tâm hành chính Quận Tân Phú

Địa chỉ

70A Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa Thạnh, Quận tân Phú

Hạng mục cung cấp

Cung cấp máng cáp, trunking

Cung cấp tủ MSB, DB

Trạng thái

Hoàn thành

 

Chia sẻ:
Bài viết khác: