TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Toà nhà văn phòng - Bùi Đình Tuý, Bình Thạnh

 

Toà nhà văn phòng - 116, Bùi Đình Tuý - Bình Thạnh

 

Tên dự án

Toà nhà văn phòng - 116, Bùi Đình Tuý - Bình Thạnh

Địa chỉ

116, Bùi Đình Túy – Quận Bình Thạnh – TP.HCM

Hạng mục cung cấp

Cung cấp tủ điện MSB, DB

Thang máng cáp

Trạng thái

Hoàn thành

Các bài khác