Nhà xưởng N720 - CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH - Cung cấp tủ điện, thang máng cáp, cáp điện, Vật tư phụ và thi công Workshop N720 - DO THANH MOTOR JOINT STOCK COMPANY - Provide electrical cabinets, cable tray ladder, electric cable

Nhà xưởng N720 - CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH - Cung cấp tủ điện, thang máng cáp, cáp điện, Vật tư phụ và thi công Workshop N720 - DO THANH MOTOR JOINT STOCK COMPANY - Provide electrical cabinets, cable tray ladder, electric cable

Nhà xưởng N720 - CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH - Cung cấp tủ điện, thang máng cáp, cáp điện, Vật tư phụ và thi công Workshop N720 - DO THANH MOTOR JOINT STOCK COMPANY - Provide electrical cabinets, cable tray ladder, electric cable

Nhà xưởng N720 - CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH - Cung cấp tủ điện, thang máng cáp, cáp điện, Vật tư phụ và thi công Workshop N720 - DO THANH MOTOR JOINT STOCK COMPANY - Provide electrical cabinets, cable tray ladder, electric cable

Cung cấp tủ điện tổng, thang máng cáp, cáp điện Vật tư phụ và thi công Provide electrical cabinets, cable tray ladder, electric cable Auxiliary materials and construction
Cung cấp tủ điện tổng, thang máng cáp, cáp điện Vật tư phụ và thi công Provide electrical cabinets, cable tray ladder, electric cable Auxiliary materials and construction
    Liên kết MXH
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Kỹ thuật CK

0987451329
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Kỹ thuật Điện

0583523479
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Sale 1

0937567120
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Sale 2

0901355353
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Admin

0902495749
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Sale 3

0369173807
Chào mừng quý khách đã đến với website của chúng tôi - Always side by side project - Luôn đồng hành mọi công trình
Nhà xưởng N720 - Công Ty Cổ Phần ô Tô Đô Thành

 

Nhà xưởng N720 - CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH
Nhà xưởng N720 - CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH

 

 

Tên dự án

Nhà xưởng N720 - CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH

Địa chỉ

Quốc Lộ 51, Ấp Mới, Xã Long Phước, Long Thành, Đồng Nai

Hạng mục cung cấp

Cung cấp tủ điện, thang máng cáp, cáp điện

Vật tư phụ và thi công

Trạng thái

Hoàn thành

 

Chia sẻ:
Bài viết khác: