TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Nhà phố Quận 7

 

Nhà phố Quận 7

 

Tên dự án

Nhà phố Quận 7

Địa chỉ

Lô 3.9 Đường Lê Thị Chợ, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM.

Hạng mục cung cấp

Cung cấp tủ điện chính và các tủ điện tầng DB

Trạng thái

Hoàn thành

Các bài khác