TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Nhà máy WATARI TOKUGAWA WELDING INDUSTRY - KCN LONG HẬU, LONG AN

 

Nhà máy WATARI TOKUGAWA WELDING INDUSTRY - KCN LONG HẬU, LONG AN
Nhà máy WATARI TOKUGAWA WELDING INDUSTRY - KCN LONG HẬU, LONG AN

 

 

Tên dự án

Nhà máy WATARI TOKUGAWA WELDING INDUSTRY

Địa chỉ

KCN LONG HẬU, LONG AN

Hạng mục cung cấp

Cung cấp tủ MSB, DB

Trạng thái

Hoàn thành

 

Các bài khác