TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Nhà máy Thép Tuệ Minh - Bình Dương

 

Nhà máy Thép Tuệ Minh - Bình Dương
Nhà máy Thép Tuệ Minh - Bình Dương

 

Tên dự án

Nhà máy Thép Tuệ Minh - Bình Dương

Địa chỉ

Lô A5, đường D2, KCN Đất Cuốc (khu B), Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Hạng mục cung cấp

Cung cấp tủ biến tần và bơm nước

Trạng thái

Hoàn thành

Các bài khác