Nhà máy Thép Tuệ Minh - Bình Dương- Cung cấp tủ biến tần và bơm nước Tue Minh Steel Factory - Binh Duong - Provide inverter cabinets and water pumps

Nhà máy Thép Tuệ Minh - Bình Dương- Cung cấp tủ biến tần và bơm nước Tue Minh Steel Factory - Binh Duong - Provide inverter cabinets and water pumps

Nhà máy Thép Tuệ Minh - Bình Dương- Cung cấp tủ biến tần và bơm nước Tue Minh Steel Factory - Binh Duong - Provide inverter cabinets and water pumps

Nhà máy Thép Tuệ Minh - Bình Dương- Cung cấp tủ biến tần và bơm nước Tue Minh Steel Factory - Binh Duong - Provide inverter cabinets and water pumps

Cung cấp tủ biến tần và bơm nước Provide inverter cabinets and water pumps
Cung cấp tủ biến tần và bơm nước Provide inverter cabinets and water pumps
    Liên kết MXH
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Kỹ thuật CK

0987451329
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Kỹ thuật Điện

0583523479
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Sale 1

0937567120
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Sale 2

0901355353
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Admin

0902495749
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Sale 3

0369173807
Chào mừng quý khách đã đến với website của chúng tôi - Always side by side project - Luôn đồng hành mọi công trình
Nhà máy Thép Tuệ Minh - Bình Dương

 

Nhà máy Thép Tuệ Minh - Bình Dương
Nhà máy Thép Tuệ Minh - Bình Dương

 

Tên dự án

Nhà máy Thép Tuệ Minh - Bình Dương

Địa chỉ

Lô A5, đường D2, KCN Đất Cuốc (khu B), Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Hạng mục cung cấp

Cung cấp tủ biến tần và bơm nước

Trạng thái

Hoàn thành

 

 

Chia sẻ:
Bài viết khác: