TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Nhà máy Nhiệt Điện Duyên Hải 3 - Trà Vinh

 

Nhà máy Nhiệt Điện Duyên Hải 3 tại Trà Vinh
Nhà máy Nhiệt Điện Duyên Hải 3 tại Trà Vinh

 

 

Tên dự án

Nhà máy Nhiệt Điện Duyên Hải 3 – Mở rộng

Địa chỉ

Xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Hạng mục cung cấp

Cung cấp tủ DB

Cung cấp máng cáp

Trạng thái

Hoàn thành

 

Các bài khác