Nhà máy Nhiệt Điện Duyên Hải 3 – Mở rộng - Cung cấp tủ DB, Cung cấp máng cáp Duyen Hai 3 Thermal Power Plant - Expansion - Provide DB cabinets, Provide cable tray

Nhà máy Nhiệt Điện Duyên Hải 3 – Mở rộng - Cung cấp tủ DB, Cung cấp máng cáp Duyen Hai 3 Thermal Power Plant - Expansion - Provide DB cabinets, Provide cable tray

Nhà máy Nhiệt Điện Duyên Hải 3 – Mở rộng - Cung cấp tủ DB, Cung cấp máng cáp Duyen Hai 3 Thermal Power Plant - Expansion - Provide DB cabinets, Provide cable tray

Nhà máy Nhiệt Điện Duyên Hải 3 – Mở rộng - Cung cấp tủ DB, Cung cấp máng cáp Duyen Hai 3 Thermal Power Plant - Expansion - Provide DB cabinets, Provide cable tray

Cung cấp tủ DB, Cung cấp máng cáp Provide DB cabinets, Provide cable tray
Cung cấp tủ DB, Cung cấp máng cáp Provide DB cabinets, Provide cable tray
    Liên kết MXH
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Kỹ thuật CK

0987451329
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Kỹ thuật Điện

0583523479
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Sale 1

0937567120
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Sale 2

0901355353
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Admin

0902495749
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Sale 3

0369173807
Chào mừng quý khách đã đến với website của chúng tôi - Always side by side project - Luôn đồng hành mọi công trình
Nhà máy Nhiệt Điện Duyên Hải 3 - Trà Vinh

 

Duyen Hai 3 Thermal Power Plant - Expansion

 

Tên dự án

Nhà máy Nhiệt Điện Duyên Hải 3 – Mở rộng

Địa chỉ

Xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Hạng mục cung cấp

Cung cấp tủ DB

Cung cấp máng cáp

Trạng thái

Hoàn thành

 

Chia sẻ:
Bài viết khác: