Nhà máy GAIN LUCKY (VN) LTD - Tây Ninh

Nhà máy GAIN LUCKY (VN) LTD - Tây Ninh

Nhà máy GAIN LUCKY (VN) LTD - Tây Ninh

Nhà máy GAIN LUCKY (VN) LTD - Tây Ninh

Nhà máy GAIN LUCKY (VN) LTD - Tây Ninh
Nhà máy GAIN LUCKY (VN) LTD - Tây Ninh

Nhà máy GAIN LUCKY (VN) LTD - Tây Ninh

 

Nhà náy GAIN LUCKY (VN) LTD - Tây Ninh
Nhà máy GAIN LUCKY (VN) LTD - Tây Ninh

 

Tên dự án

Nhà máy GAIN LUCKY (VN) LTD - Tây Ninh

Địa chỉ

Lô 40-6 đường N14, Khu CN Phước Đông – xã Phước Đông – huyện Gò Dầu – Tây Ninh

Hạng mục cung cấp

Cung cấp tủ khởi động mềm

Trạng thái

Hoàn thành

Các bài khác