TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

KN Cam Lâm Solar Power – Khánh Hòa

   

KN Cam Lâm Solar Power – Khánh Hòa

 

Tên dự án

KN Cam Lâm Solar Power – Khánh Hòa

Địa chỉ

Làng Tân An, Xã Cam An Bắc, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

Hạng mục cung cấp

Cung cấp hệ thống tủ điện MSB, ATS, DB

Trạng thái

Hoàn thành

Các bài khác