KN Cam Lâm Solar Power – Khánh Hòa - Cung cấp hệ thống tủ điện MSB, ATS, DB KN Cam Lam Solar Power - Khanh Hoa -  Provides electrical cabinets MSB, ATS, DB

KN Cam Lâm Solar Power – Khánh Hòa - Cung cấp hệ thống tủ điện MSB, ATS, DB KN Cam Lam Solar Power - Khanh Hoa -  Provides electrical cabinets MSB, ATS, DB

KN Cam Lâm Solar Power – Khánh Hòa - Cung cấp hệ thống tủ điện MSB, ATS, DB KN Cam Lam Solar Power - Khanh Hoa -  Provides electrical cabinets MSB, ATS, DB

KN Cam Lâm Solar Power – Khánh Hòa - Cung cấp hệ thống tủ điện MSB, ATS, DB KN Cam Lam Solar Power - Khanh Hoa -  Provides electrical cabinets MSB, ATS, DB

Cung cấp hệ thống tủ điện MSB, ATS, DB Provides electrical cabinets MSB, ATS, DB
Cung cấp hệ thống tủ điện MSB, ATS, DB Provides electrical cabinets MSB, ATS, DB
    Liên kết MXH
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Kỹ thuật CK

0987451329
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Kỹ thuật Điện

0583523479
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Sale 1

0937567120
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Sale 2

0901355353
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Admin

0902495749
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Sale 3

0369173807
Chào mừng quý khách đã đến với website của chúng tôi - Always side by side project - Luôn đồng hành mọi công trình
KN Cam Lâm Solar Power – Khánh Hòa

 

TỦ BẢNG ĐIỆN I SẢN XUẤT TỦ ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ
KN Cam Lâm Solar Power – Khánh Hòa

 

Tên dự án

KN Cam Lâm Solar Power – Khánh Hòa

Địa chỉ

Làng Tân An, Xã Cam An Bắc, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

Hạng mục cung cấp

Cung cấp hệ thống tủ điện MSB, ATS, DB

Trạng thái

Hoàn thành

 

Chia sẻ:
Bài viết khác: