Khách sạn OLA Hotel & Garden - Phú Quốc

Khách sạn OLA Hotel & Garden - Phú Quốc

Khách sạn OLA Hotel & Garden - Phú Quốc

Khách sạn OLA Hotel & Garden - Phú Quốc

Khách sạn OLA Hotel & Garden - Phú Quốc
Khách sạn OLA Hotel & Garden - Phú Quốc

Khách sạn OLA Hotel & Garden - Phú Quốc

 

KHÁCH SẠN OLA HOTEL & GARDEN - PHÚ QUỐC

 

Tên dự án

Khách sạn OLA Hotel & Garden - Phú Quốc

Địa chỉ

Đường Trần Hưng Đạo, đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Hạng mục cung cấp

Cung cấp tủ ATS, DB

Trạng thái

Hoàn thành

 

Các bài khác