TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Khách sạn 5 sao Đà Lạt PALACE HERITAGE

 

Khách sạn 5 sao Đà Lạt PALACE HERITAGE
Khách sạn 5 sao Đà Lạt PALACE HERITAGE

 

Tên dự án

Khách sạn 5 sao Đà Lạt PALACE HERITAGE

Địa chỉ

2 Đường Trần Phú, Phường 3, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Hạng mục cung cấp

Cung cấp tủ MSB, ATS, DB, Tụ bù (1600A)

Trạng thái

Hoàn thành

Các bài khác