TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
TỦ BẢNG ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ I TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Công Ty TNHH JYN YANG – Bình Phước

 

Công Ty TNHH JYN YANG – Bình Phước

 

Tên dự án

Công Ty TNHH JYN YANG – Bình Phước

Địa chỉ

Lô A10.1 - A10.2 - A10.3, Khu công nghiệp Chơn Thành 1, ấp 2, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước
 

Hạng mục cung cấp

Cung cấp toàn bộ hệ thống tủ điện chính MSB, tủ điện phân phối MDB, DB

Trạng thái

Hoàn thành

Các bài khác