Công Ty TNHH JYN YANG – Bình Phước - Cung cấp toàn bộ hệ thống tủ điện chính MSB, tủ điện phân phối MDB, DB Company Limited JYN YANG - Binh Phuoc - Provide the whole system of MSB main electrical cabinets, distribution cabinets MDB, DB

Công Ty TNHH JYN YANG – Bình Phước - Cung cấp toàn bộ hệ thống tủ điện chính MSB, tủ điện phân phối MDB, DB Company Limited JYN YANG - Binh Phuoc - Provide the whole system of MSB main electrical cabinets, distribution cabinets MDB, DB

Công Ty TNHH JYN YANG – Bình Phước - Cung cấp toàn bộ hệ thống tủ điện chính MSB, tủ điện phân phối MDB, DB Company Limited JYN YANG - Binh Phuoc - Provide the whole system of MSB main electrical cabinets, distribution cabinets MDB, DB

Công Ty TNHH JYN YANG – Bình Phước - Cung cấp toàn bộ hệ thống tủ điện chính MSB, tủ điện phân phối MDB, DB Company Limited JYN YANG - Binh Phuoc - Provide the whole system of MSB main electrical cabinets, distribution cabinets MDB, DB

Cung cấp toàn bộ hệ thống tủ điện chính MSB, tủ điện phân phối MDB, DB Provide the whole system of MSB main electrical cabinets, distribution cabinets MDB, DB
Cung cấp toàn bộ hệ thống tủ điện chính MSB, tủ điện phân phối MDB, DB Provide the whole system of MSB main electrical cabinets, distribution cabinets MDB, DB
    Liên kết MXH
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Kỹ thuật CK

0987451329
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Kỹ thuật Điện

0583523479
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Sale 1

0937567120
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Sale 2

0901355353
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Admin

0902495749
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Sale 3

0369173807
Chào mừng quý khách đã đến với website của chúng tôi - Always side by side project - Luôn đồng hành mọi công trình
Công Ty TNHH JYN YANG – Bình Phước

 

TỦ BẢNG ĐIỆN I SẢN XUẤT TỦ ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ
Company Limited JYN YANG - Binh Phuoc

 

Tên dự án

Công Ty TNHH JYN YANG – Bình Phước

Địa chỉ

Lô A10.1 - A10.2 - A10.3, Khu công nghiệp Chơn Thành 1, ấp 2, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Hạng mục cung cấp

Cung cấp toàn bộ hệ thống tủ điện chính MSB, tủ điện phân phối MDB, DB

Trạng thái

Hoàn thành

 

Chia sẻ:
Bài viết khác: